Stichting Lezen en De Schrijverscentrale
— Auteurs voor Vrijheid
Handleiding
voor leerkrachten
Het schrijven van eenboek over oorlog is lastig en kan niet zonder onderzoek te doen. Daarvoor gebruikt een schrijver betrouwbare bronnen. Dat geldt niet alleen voor onderwerpen over de oorlog, maar voor alle verhalen waarbij je echte gebeurtenissen nodig hebt.

De leerlingen maken de les online. Leerlingen in groep 7/8 kunnen deze les voor het grootste deel zelfstandig maken, maar zullen af en toe de begeleiding vaneen volwassene nodig hebben.

Als zij klaar zijn met de les, kan de leerkracht de ingevulde opdrachten per mail ontvangen. Daarom vragen wij de leerlingen hun naam en een e-mailadres in te vullen. In het lesprogramma geven wij aan dat dit niet verplicht is, en dat de instructies van de leerkracht leidend zijn. Lees hier meer over hoe we gegevens verwerken en bewaren.
Aan de slag
Wat is er nodig?
- Een klein uurtje de tijd
- Een computer
- De link naar het lesprogramma:
Naar het lesprogramma
De eerste activiteit is op basis van Visible Thinking met de routine: See/think/wonder. Deze activiteit heeft als doel nieuwsgierigheid opwekken en vragen stellen over wat je ziet. In opdracht 2 en 3 gaan kinderen zich buigen over betrouwbare bronnen. In opdracht 4 gaan ze aan de hand van een zelf gekozen bron een kort verhaal schrijven.
Voorbeeld uitnodiging voor de ouders/verzorgers
In de klas besteden wij aandacht aan 75jaar vrijheid. Uw kind krijgt via De Schrijverscentrale een (online) bezoek van kinderboekenschrijver over dit onderwerp.

Om de kinderen goedvoor te bereiden op dit online bezoek, gaan ze van te voren een voorbereidingsles maken. In de voorbereidingsles ‘Auteurs voor Vrijheid’ maken de kinderen kennis met onderzoek doen en schrijven ze, net als de schrijver, met nieuwe informatie een eigen tekst. Dit is de link naar het lesprogramma:

https://schrijverscentrale.typeform.com/to/wvwcGm

Hier vindt u ook een korte handleiding, zodat u weet wat uw kind gaat doen en hem of haar aan de slag kunt zetten. Uw kind kan deze les vervolgens voor het grootste deel zelfstandig maken, maar zal af en toe uw begeleiding nodig hebben.

In het lesprogramma wordt gevraagd naar een aantal gegevens. Wilt u uw kind vragen om de velden ‘naam’ en ‘e-mailadres wel/niet in te vullen?
Er is ook online video- lees- en luistermateriaal beschikbaar van auteurs. Neem daarvoor een kijkje bij de auteursprofielen op de website van De Schrijverscentrale. Of op de inspiratiepagina van Schrijver op je scherm.

Al geplande schrijversbezoeken kunnen worden omgezet in digitale bezoeken of er kunnen nieuwe bezoeken worden gepland. Meer boeken zijn te lezen of luisteren op de telefoon of tablet. Voor het lenen van e-books of luisterboeken ga je naar onlinebibliotheek.nl.

Wil je nog meer lezen over het thema oorlog?
Kijk dan hier.