Stichting Lezen en De Schrijverscentrale
— Auteurs voor Vrijheid
Handleiding
voor ouders /verzorgers
Het schrijven van een boek over oorlog is lastig en kan niet zonder onderzoek te doen. Daarvoor gebruikt een schrijver betrouwbare bronnen. Dat geldt niet alleen voor onderwerpen over de oorlog, maar voor alle verhalen waarbij je echte gebeurtenissen nodig hebt.

Aan de hand van 4 opdrachten gaan kinderen aan de slag met de betrouwbaarheid van bronnen.
Aan de slag
Wat is er nodig?
- Een klein uurtje de tijd
- Een computer
De eerste activiteit is op basis van Visible Thinking met de routine: See/think/wonder. Deze activiteit heeft als doel nieuwsgierigheid opwekken en vragen stellen over wat je ziet. In opdracht 2 en 3 gaan kinderen zich buigen over betrouwbare bronnen. In opdracht 4 gaan ze aan de hand van een zelf gekozen bron een kort verhaal schrijven.
Naar het lesprogramma
Er is ook online video- lees- en luistermateriaal beschikbaar van auteurs. Neem daarvoor een kijkje bij de auteursprofielen op de website van De Schrijverscentrale. Of op de inspiratiepagina van Schrijver op je scherm.

Al geplande schrijversbezoeken kunnen worden omgezet in digitale bezoeken of er kunnen nieuwe bezoeken worden gepland. Meer boeken zijn te lezen of luisteren op de telefoon of tablet. Voor het lenen van e-books of luisterboeken ga je naar onlinebibliotheek.nl.

Wil je nog meer lezen over het thema oorlog?
Kijk dan hier.